DIONICE         
GDPR         
Financijska izvješća za 2014. godinu

Za I-III 2014. konsolidirana
Za I-III 2014. nekonsolidirana

Za I-VI 2014. konsolidirana
Za I-VI 2014. nekonsolidirana

Za I-IX 2014. konsolidirana
Za I-IX 2014. nekonsolidirana

Za I-XII 2014. konsolidirana
Za I-XII 2014. nekonsolidirana

GFI 2014 revidirani konsolidirani
GFI 2014 revidirani nekonsolidirani


 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu