DIONICE         
Financijska izvješća za 2010. godinu

 

za I-III 2010. konsolidirana

za I-III 2010. nekonsolidirana

za I-VI 2010. nekonsolidirana

za I-VI 2010. konsolidirana

za I-IX 2010. konsolidirana

za I-IX 2010. nekonsolidirana

za I-XII 2010. konsolidirana

za I-XII 2010. nekonsolidirana

godišnje konsolidirano za 2010.

 godišnje nekonsolidirano za 2010. 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu