Zaštita prirode

Zaštita okoliša i vrijednih područja
Zaštita okoliša i vrijednih područja
Elektroprojekt priprema dokumentaciju za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata...
Saznajte više
Zaštita voda
Zaštita voda
Projekti iz područja zaštite voda obuhvaćaju sve projekte koji imaju za cilj zaštitu voda i o vodi ovisnih ekosustava.
Saznajte više
Stručno savjetovanje i monitoring
Stručno savjetovanje i monitoring
Elektroprojekt stručno savjetuje naručitelje vezano na dio poslova zaštite okoliša koji su definirani zakonskom...
Saznajte više