Sustavi obrane od poplava

Elektroprojekt
Za mala i velika slivna područja Elektroprojekt pruža rješenja obrane od poplava obavljajući hidrološke i hidrauličke analize, temeljem kojih se optimiziraju rješenja od jednostavnih zaštitnih objekata, poput nasipa ili retencija, do kompleksnih sustava obrane od poplava.

Na ovom području projektiraju se:
  • nasipi,
  • retencije,
  • akumulacije,
  • crpne stanice,
  • ustave,
  • vodne stepenice i pragovi,
  • kompleksni sustavi obrane od poplava,
  • regulacije vodotoka i
  • obaloutvrde.

 Poslovi: SUSTAVI OBRANE OD POPLAVA