Sustavi obrane od poplava

Elektroprojekt
Za mala i velika slivna područja Elektroprojekt pruža rješenja obrane od poplava obavljajući hidrološke i hidrauličke analize, temeljem kojih se optimiziraju rješenja od jednostavnih zaštitnih objekata, poput nasipa ili retencija, do kompleksnih sustava obrane od poplava.

Na ovom području projektiraju se:
  • nasipi
  • retencije
  • akumulacije
  • crpne stanice
  • ustave
  • vodne stepenice i pragovi
  • kompleksni sustavi obrane od poplava
  • regulacije vodotoka
  • obaloutvrde

 

Poslovi: SUSTAVI OBRANE OD POPLAVA