Telekomunikacije

Elektroprojekt
U svijetu komunikacija Elektroprojekt pokriva širok spektar područja djelovanja. Nositelj je usluga projektiranja i konzaltinga u svim fazama razvoja poslovnih i procesnih informacijskih sustava provodeći pri tome sve mjere osiguranja kvalitete. Elektroprojekt ima specijalizirana znanja u komunikacijskim tehnologijama i nudi veliko iskustvo u dimenzioniranju komunikacijskih sustava koji naručitelju moraju odgovoriti brzinom i pouzdanošću. Ova se rješenja se primjenjuju na energetskim, industrijskim, javnim i infrastrukturnim objektima.

Specijalizirana znanja i iskustvo koriste se pri izradi projekata za:
  • telekomunikacijske infrastrukturne mreže (DTK, svjetlovodni i bakreni kabeli),
  • svjetlovodne transmisijske mreže (PDH, SDH, CWDM, DWDM),
  • IP/MPLS komunikacijske mreže (LAN, MAN, WAN),
  • komutacijske sustave,
  • digitalne mikrovalne radio-relejne sustave te
  • mobilne i fiksne radijske mreže.
 
Poslovi: TELEKOMUNIKACIJE