DIONICE         
GDPR         
Financijska izvješća za 2018. godinu

Za I-III 2018. konsolidirana
Za I-III 2018. nekonsolidirana

Za I-VI 2018. konsolidirana

Za I-VI 2018. nekonsolidirana

Za I-IX 2018. konsolidirana
Za I-IX 2018. nekonsolidirana

 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu