DIONICE         
GDPR         
Financijska izvješća za 2015. godinu

Za I-III 2015. konsolidirana
Za I-III 2015. nekonsolidirana

Z
a I-VI 2015. konsolidirana
Z
a I-VI 2015. nekonsolidirana

Za I-IX 2015. konsolidirana
Za I-IX 2015. nekonsolidirana

Za I-XII 2015. konsolidirana
Za I-XII 2015. nekonsolidirana

GFI 2015 revidirani konsolidirani
GFI 2015 revidirani nekonsolidirani
 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu