DIONICE         
GDPR         
Financijska izvješća za 2013. godinu

za I-III 2013. konsolidirana
za I-III 2013. nekonsolidirana

za I-VI 2013. konsolidirana
za I-VI 2013. nekonsolidirana

za I-IX 2013. konsolidirana
za I-IX 2013. nekonsolidirana

za I-XII 2013. konsolidirana
za I-XII 2013. nekonsolidirana

GFI 2013 revidirani konsolidirani
GFI 2013 revidirani 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu