DIONICE         
GDPR         
Financijska izvješća za 2012. godinu

za I-III 2012. konsolidirana
za I-III 2012. nekonsolidirana 

za I-VI 2012. konsolidirana
za I-VI 2012. nekonsolidirana

za I-IX 2012. konsolidirana
za I-IX 2012. nekonsolidirana

za I-XII 2012. konsolidirana
za I-XII 2012. nekonsolidirana

GFI revidirani 2012 konsolidirani
GFI revidirani 2012

 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu