DIONICE         
Financijska izvješća za 2011. godinu

za I-III 2011. konsolidirana

za I-III 2011. nekonsolidirana

za I-IV 2011. konsolidirana

za I-IV 2011. nekonsolidirana

za I-IX 2011. konsolidirana

za I-IX 2011. nekonsolidirana

za I-XII 2011. konsolidirana

za I-XII 2011. nekonsolidirana

GFI revidirani 2011 konsolidirani
GFI revidirani 2011 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu