DIONICE         
Financijska izvješća za 2009. godinu

 

 

 za I-III 2009.

 za I-VI 2009.

 za I-IX 2009.

 godišnje konsolidirano za 2009.

 godišnje nekonsolidirano za 2009. 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu