Građevinsko-arhitektonski biro
Strojarsko-tehnološki biro
Elektro-telekomunikacijski biro
Inter biro
DIONICE         
GDPR         
Elektroprojekt

Elektroprojekt pruža usluge projektiranja, konzaltinga i inženjeringa na području energetike, vodoprivrede, graditeljstva, industrije, strojogradnje, poljoprivrede,šumarstva, prometa, telekomunikacija, turizma, arhitekture, urbanizma, uređenja prostora, gospodarenja okolišem, odnosno zaštite prirode i okoliša, informatike i fizičko-tehničke zaštite. Elektroprojekt djeluje u zemlji i inozemstvu.

Elektroprojekt čine tehnički biroi:

 • Elektro-telekomunikacijski biro,
 • Građevinsko-arhitektonski biro,
 • Inter biro,
 • Strojarsko-tehnološki biro,

 i službe:

 • Komercijalno-financijska služba,
 • Služba općih poslova,
 • Služba osiguravanja kvalitete,
 • Služba razvitka i promidžbe.

Organizirani u projektne timove, ovi  građevinari, građevinari-konstrukteri, hidrotehničari, strojari, elektroenergetičari, elektroničari, arhitekti, informatičari, geolozi, geodeti i drugi stručnjaci sudjelovali su u izgradnji velikog broja objekata raznih namjena.

Elektroprojekt stručno sudjeluje u svim fazama građenja, puštanja u pogon, rada i razgradnje objekata pružajući usluge koje uključuju:

 • studije 
 • studije lokacija i programe istražnih radova
 • osnovne projekte
 • idejna rješenja
 • idejne projekte 
 • studije izvodljivosti
 • studije utjecaja na okoliš
 • ekspertize, izvještaje i revizije
 • specifikacije i ponudbenu dokumentaciju
 • glavne projekte
 • izvedbene projekte
 • projekte izvedenog stanja
 • programiranje izgradnje i nadzora
 • nadzor nad građenjem
 • organizaciju građenja
 • planove i programe osiguranja kvalitete
 • programe puštanja u pogon
 • dokumentaciju za održavanje, popravke i rekonstrukcije
 • tehnička mjerenja i promatranja
 • informatičke usluge
 • vođenje izgradnje objekata
 • vođenje puštanja u pogon energetskih objekata
 • vođenje funkcionalnih ispitivanja energetskih objekata

Na područjima svoje djelatnosti Elektroprojekt je specijaliziran za:

 • vodoprivredne osnove riječnih sljevova, pokrajina, gradova i naselja 
 • višenamjensko korištenje voda
 • uređenje zemljišta, natapanje i odvodnju 
 • brane i akumulacije
 • hidrotehničke tunele i podzemne građevine 
 • hidroelektrane
 • termoelektrane
 • termoelektrane-toplane
 • toplinske mreže i toplinske stanice
 • industrijske energane i postrojenja
 • crpne stanice
 • vodovod i kanalizaciju
 • nuklearne elektrane
 • diesel elektrane
 • elektroenergetske mreže i instalacije
 • trafostanice i rasklopna postrojenja
 • telekomunikacije
 • automatizaciju i upravljanje sustavima i procesima
 • informacijske sustave
 • projekte zaštite okoliša
 • obnovljive i alternativne izvore energije
 • javne i posebne objekte
 • racionalizaciju potrošnje energije
 • gospodarenje i postupanje s otpadom

Pružajući konzultantske usluge Elektroprojekt je ravnopravno surađivao s drugim stručnjacima,domaćim i stranim, investitorima, vladinim i međunarodnim tijelima, projektantima i izvođačima radova u zemlji i svijetu. 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na početnu stranicu