DIONICE         
GDPR         
GDPR

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) ovdje možete pogledati politiku zaštite podataka Elektroprojekta.

 Politika zaštite osobnih podataka
Dostupni obrasci:

Prigovor

Zahtjev za pristup, ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade

Zahtjev za povlačenje privole


Podaci za kontakt:

           

     Elektroprojekt d.d,

     Alexandera von Humboldta 4, 10000 Zagreb,
      e-mail: szop@elektroprojekt.hr 
      Telefon: +385 1 6307 777
      Fax broj: +385 1 6152 685
     

 

 
Alexandera von Humboldta 4
HR-10000 Zagreb
telefon: +385 (01) 6307 777
telefax: +385 (01) 6152 685
e-mail: ured.gd@elektroprojekt.hr
 
      na vrh stranice    na pońćetnu stranicu