ORGANIZACIJA

PREDSJEDNIK: prof. dr. sc. Josip RUPČIĆ, dipl. ing. građ

tel: +385 1 6307 748

fax: +385 1 6152 685

TAJNIK: Željko PAVLIN, dipl. ing. građ

tel: +385 1 6307 959

fax: +385 1 6152 685


GLAVNI ODBOR

NADZORNI ODBOR
Zorislav BALIĆ, dipl. ing. građ. Zlatko BRŠČIĆ, dipl. ing. građ.
Branko BOSANČIĆ,dipl.ing.građ. dr. sc. Mladen PETRIČEC
Đuro HATIĆ, dipl. ing. građ. Anđelko SALKOVIĆ, dipl.ing.fiz.
prof. dr. sc. Josip MARUŠIĆ